Trivselregler

Trivselregler på Dalarna Älv-Camping


 1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomst. Meddela samtidigt om du har med dig extra tält, båt etc. Avgift kan tillkomma.
 2. Tillfälliga besökare ombeds parkera sitt fordon vid P-plats utanför området. Se P-skylt. Ej på vändplanen.
 3. Endast en bil per tomt är tillåtet. Bilen måste vara parkerad på den egna tomten.
 4. Enligt brandföreskrifterna bör avståndet vara fyra meter mellan två campingenheter. Draget på husvagnen bör vara riktat ut mot körbar väg. Skriftlig information finns i receptionen.
 5. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt
 6. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet.
 7. Mellan 23.00–07.00 skall det vara tyst på campingplatsen. Biltrafik är inte tillåten under denna tid.
 8. Campingvärden hjälper till om det uppstår problem.
 9. Öppen eld är inte tillåten inom campingområdet. Grillar används med försiktighet och får ej ställas direkt på gräset. Aska och grillkol kastas i avsedd behållare vid grillplatsen.
 10. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll mellan husvagnar/husbilar och tält är inte tillåtet.
 11. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området. Använda Hund påsar deponeras enbart i hundlatrinkärlet.
 12. Försäljning på campingplatsen får endast förekomma med campingvärdens tillstånd.
 13. Håll campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopkärl vid sopstationen. Allt avfall skall källsorteras enligt kommunens anvisningar. Sopkärlen är endast för hushållssopor.
 14. Lämna gemensamma utrymmen (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 15. Biltvätt är inte tillåten på campingplatsen.
 16. Avresa: Om inte annat avtalats skall campingtomten vara städad och utrymd kl. 12.00 avresedagen. Detta gäller även stugor.
 17. Campingvärden ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästens ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.
 18. De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan avvisa gäster som inte respekterar dessa trivselregler eller andra föreskrifter.